Corporate Business HTML Template

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Çevresel Bilinç: Çevresel etkileri azaltmak ve doğal kaynakları korumak için çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre konularında bilinçlendiriyoruz.

Yasa ve Standartlar: Çevre mevzuatına ve ilgili standartlara tam uyum sağlayarak, çevresel uygunluğumuzu sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirme sağlıyoruz.

Enerji ve Kaynak Verimliliği: Enerji ve diğer kaynakların etkin ve verimli kullanımını teşvik ediyor, atık ve emisyonları azaltmak için sürekli olarak çalışıyoruz.

Atık Yönetimi: Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi konularında çeşitli programlar ve prosedürler geliştiriyoruz.

Çevre Dostu Ürünler: Müşterilerimize çevre dostu ürün ve çözümler sunarak, çevresel etkileri azaltmalarına yardımcı oluyoruz.

Sürekli İyileştirme: Çevresel performansımızı sürekli olarak izliyor ve değerlendiriyor, çevresel etkileri minimize etmek için sürekli iyileştirme sağlıyoruz.

Toplumsal Katkı: Çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken, topluma ve yerel topluluklara katkıda bulunmayı ve çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.


İletişim Bilgileri